Trenerski tim: Prof. dr. sc. Nezir Pivić i v. ass. mr. iur. Lejla Zilić-Čurić

 

Opis takmičenja i postignuti uspjesi:

 

VIII Državno takmičenje u simulaciji suđenja iz krivičnog materijalnog i procesnog prava uz primjenu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u organizaciji Ministarstva pravosuđa SAD/OPDAT uz podršku Tužilaštva BiH i Suda BiH.

Naš tim predstavljale su studentice i student IV godine Amila Sivro, Amila Pivić, Lejla Komarac, Emina Hrnjić, Zerina Polimac i Harun Ibraković. Pomoć trenerskom timu pružila je dr. Alisa Imamović.

Naš tim osvojio je nagradu za najbolji podnesak.