1. semestar
2. semestar
Obavezni predmeti
Izborni predmeti
a) grupa, bira se 1 predmet
3. semestar
4. semestar
5. semestar
Obavezni predmeti
6. semestar
Obavezni predmeti