Obavještavaju se imatrikulanti koji nisu položili predmet Međunarodno krivično pravo da se materijali za polaganje pismenog dijela ispita kao i prezentacije sa predavanja nalaze na platformi Google classroom, na predmetu pod pozivom: Međunarodno krivično pravo 2023; kod za pristup predmetu: ept3zlw.

V. ass. mr. iur. Lejla Zilić-Čurić