UNIVERZITET U ZENICI
PRAVNI FAKULTET
KATEDRA ZA KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Akademska 2023./24. godina

  

JAVNI POZIV STUDENTIMA III GODINE STUDIJA ZA PRIJAVE NA STRUČNU PRAKSU U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA U OKVIRU PREDMETA KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

 

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici u saradnji sa Nacionalnim centrom za državne sudove/Ured u BiH, u akademskoj 2023/24. godini implementira projekat pod nazivom „Jačanje pravosudnog sistema kroz unapređenje praktičnog osposobljavanja studenata prava i pravnika u BiH (JUST ED projekat), na temelju kojeg će studenti III godine, u okviru predmeta Krivično procesno pravo, obavljati stručnu praksu na Općinskom sudu u Zenici, Kantonalnom sudu u Zenici, Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona i dvije advokatske kancelarije u Zenici.

Studenti će obavljati praksu u trajanju od 15 sati u mjesecu decembru sa svojim mentorom koji im bude dodjeljen.

Pozivamo sve zainteresovane studente III godine da se prijave na stručnu praksu. Prijave slati predmetnoj asistentici na mail adresu lejla.zilic@unze.ba. Broj mjesta je ograničen. Poziv ostaje otvoren do 29.11.2023. godine.

 

V. ass. Lejla Zilić-Čurić, kordinatorica projekta ispred Pravnog fakulteta