Dobro došli na Pravni fakultet Univerziteta u Zenici. Čast mi je biti dekanesa jednoj fantastičnoj grupi naučnika, profesora, saradnika i studenata koji su u ovom turbulentnom vremenu odlučili da daju najbolje od sebe za bolju budućnost svih nas. Ovdje učimo i stvaramo društvene vrijednosti koje su vezane za pravo i pravičnost ali i za nauku uopće jer pandemija nam je pokazala da moramo biti fleksibilni i u toku sa razvojem drugih nauka jer samo sinergičnim djelovanjem možemo biti uspješni. U relativno kratkom periodu koliko naš fakultet postoji ostvarili smo sjajne uspjehe na domaćem i međunarodnom nivou, razvili moderne programe sa mnoštvom izbornih predmeta, raznih klinika i drugih interesantnih pogodnosti za studente i profesore. Kroz saradnju koju smo razvili sa domaćim institucijama, naši studenti imaju mogućnost da steknu praktična znanja, sposobnosti i kompetencije još za vrijeme njihovog studiranja. Pored toga oni su dio ERASMUS porodice, tj. programa EU koji podržava mobilnost studenata i međunarodnu razmjenu iskustva i prakse, a sve to zajedno dovelo je do toga da naši studenti spadaju među najbolje u regiji.

Naš fakultet stavlja akcenat na stalni razvoj stručnih i naučnih kapaciteta nastavnog osoblja, a to je vidljivo i kroz medije i brojne konferencije gdje su naši profesori konstantno prisutni, te kroz činjenicu da se sada upravo naši profesori nalaze na nekim od najodgovornijih pozicija u državi, te da su traženi od strane domaćih i međunarodnih univerziteta kao predavači.

Ako želite fleksibilno studiranje, rad u manjim grupama, interaktivnu razmjenu iskustava i jako dobar i motivisan nastavni kadar koji pored naučnog može da prenese i praktične sposobnosti i kompetencije, onda je naš fakultet sigurno najbolji izbor.

Pozivam Vas da budete dio naše porodice kako biste nadvladali mrak neznanja i osvijetlili Vaš put u budućnost.

Dekanesa
Prof. dr. sc. Larisa Velić