I ciklus studija (dodiplomski)
Ljetni semestar akademske 2022/23. godine


Nastava u zimskom semestru akademske 2022/23.godine počinje 10.10.2022.godine, a završava se 21.01.2023 .godine.
Nastava u ljetnjem semestru akademske 2022/23.godine počinje 27.02.2023.godine, a završava se 12.06.2023.godine.
II ciklus studija (magistarski)