Anali Pravnog fakulteta br. 32, god. 16, Zenica, 2023.

AUTOR(I)
Dženan Kulović, Spaso Kuzman, Šeherzada Šakić
Rezime

Cilj ovog rada je istražiti utjecaj menadžerskih kompetencija na poslovnu 
uspješnost preduzeća tokom pandemije COVID-19. Fokus je na istraživanju 
uloge koju menadžerska znanja, vještine, sposobnosti i druge karakteristike 
imaju u poslovnih rezultatima koje kompanije ostvaruju tokom pandemije. 
Analizirajući odnos između menadžerskih kompetencija i poslovne 
uspješnosti tokom krize izazvane virusom COVID-19, istraživanje je imalo 
za cilj pokazati kako poslovni rezultati poduzeća uveliko ovise o nivou 
razvijenosti menadžerskih kompetencija. Kako bi se dokazala ova tvrdnja, 
poslovna uspješnost preduzeća mjerena je BEX indeksom i DF indeksom, 
dok je korelacionom i regresionom analizom utvrđen utjecaj menadžerskih 
kompetencija na poslovnu uspješnost. Dobiveni rezultati potvrđuju da rezultati 
koje postižu preduzeća statistički značajno ovise o stupnju razvijenosti 
menadžerskih kompetencija, te da su preduzeća s kvalitetnijim menadžerskim 
kadrom u posmatranom razdoblju postigla bolje poslovne rezultate.

Ključne riječi

kompetencije menadžera, poslovna uspješnost, pandemija  COVID-19