Danas, 18.01.2023. je na našem fakultetu održana svečana završnica projekta Pravna klinika „Vještine zastupanja u krivičnom postupku“, u okviru koje su studenti i studentice III godine Pravnog fakulteta u Zenici izveli simulaciju suđenja u krivičnom postupku.

Riječ je o projektu kojeg Pravni fakultet u Zenici implementira sa Nacionalnim centrom za državne sudove u okviru šireg projekta pod nazivom “Jačanje pravosudnog sistema kroz unapređenje praktičnog osposobljavanja studenata prava i pripravnika u Bosni i Hercegovini”, s ciljem osposobljavanja studenata prava za profesionalni rad kao budućih advokata, tužilaca i sudija.

Današnji svečani program otvorila je i moderirala mr. iur. Lejla Zilić-Čurić, koordinatorica projekta ispred Pravnog fakulteta u Zenici i jedna od predavačica na Pravnoj klinici. U uvodnom dijelu svečanosti prisutnima se obratila dekanesa Pravnog fakulteta u Zenici, prof. dr. sc. Larisa Velić, istaknuvši značaj ovog projekta za studente našeg fakulteta. Ispred našeg partnera, Nacionalnog centra za državne sudove, obratila se zamjenica direktora, Lejla Hasanović, te svojim inspirativnim govorom zahvalila studentima na učešću u klinici i poželjela mnogo sreće u daljem radu. U svojstvu predavača na klinici obratio se i prof. dr. sc. Nezir Pivić, koji je istakao zadovoljstvo uspješnom realizacijom projekta i naglasio značaj praktičnog osposobljavanja studenata našeg fakulteta.

Posebnu dimenziju Pravnoj klinici dali su eminentni stručnjaci iz prakse. U tom kontekstu, današnjom simulacijom suđenja predsjedavala je predsjednica Krivičnog odjeljenja Suda BiH, sutkinja Minka Kreho, koja je u uvodnim obraćanjima istaknula značaj Pravne klinike “Vještine zastupanja u krivičnom postupku” za budući rad u praksi. Tužitelj tužilaštva BiH, Ahmed Mešić, jedan od predavača na Klinici, u svom obraćanju istaknuo je svoje zadovoljstvo uspješnim radom na klinici. Ispred studenata završenika klinike, obratila se studentica Hana Kulović, kazavši da je klinika pomogla studentima u savladavanju treme pri javnom nastupu, te da sa klinike nose jako vrijedno znanje i vještine u oblasti krivičnog postupka.

Čestitamo našim studentima i studenticama na izvanrednoj simulaciji suđenja u krivičnom postupku.

Zahvaljujemo se našem partneru, Nacionalnom centru za državne sudove na pozivu za saradnju i implementaciji ovog projekta, kao i upravi našeg fakulteta na nesebičnoj podršci ovom projektu.