Projekat „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (UNIGEM) predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na univerzitetimau Bosni i Hercegovini i regiji. Projekat finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske, a njegovu implementaciju vrši TPO fondacija u saradnji sa 18 univerziteta/sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore s ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Realizacija projektnih ciljeva u trajanju od četri godine predviđa i sveobuhvatno istraživanje o stanju rodne ravnopravnosti na univerzitetima prije i nakon implementacije ovog projekta. U okviru projekta UNIGEM je predviđeno i uspostavljanje posebnog tijela za borbu protiv rodno zasnovane diskriminacije na svim univerzitetima koji su pristupili potpisivanju Memoranduma o saradnji u okviru projekta „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“. Na Univerzitetima će biti uspostavljen posebni resusrsni centar za koordinaciju aktivnosti u oblastima rodne ravnopravnosi i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije.

Kao dio projektnih zaduženja, Univerzitet u Zenici je uspostavio operativno i koordinirajuće tijelo – Centar za rodnu ravnopravnost.  Zadatak  Centra  za  rodnu  ravnopravnost  Univerziteta  u  Zenici  podrazumijeva  slijedeće:   provedba istraživanja   među  nastavnim  osobljem  i  studentskom  populacijom  o  rodno  zasnovanom  nasilju  i  seksualnom  uznemiravanju,  učešće  u  izradi  Gender  akcionog  plana  za  uvođenje  rodne  ravnopravnosti  u  visokom obrazovanju u saradnji sa partnerskim fondacijama i drugim partnerskim univerzitetima, učešće predstavnika  Centra  za  rodnu  ravnopravnost  na  treninzima  vezanim  za  rodnu  ravnopravnost,  učešće  na  konferencijama   o   gender   mainstreamingu   u   visokom   obrazovanju   u   Bosni   i   Hercegovini   i   regiji,   organiziranje  promocije  rezultata  istraživanja  na  Univerzitetu,  pozivanje  nastavnog  osoblja  da  u  okviru  javnog  poziva  učestvuju  u  pisanju  radova  o  gender  mainstreamingu u  visokom  obrazovanju,   pozivanje studenata da učestvuju u programima razmjene u BiH i regiji, pripremanje i predstavljanje silabusa i modula na  temu  rodno  zasnovanog  nasilja  i  seksualnog  uznemiravanja,  učešće  u  kampanjama  protiv  rodno  zasnovanog  nasilja,  učešće  na  ljetnoj  školi  za  nastavno  osoblje  u  vezi  s  integracijom  silabusa  o  rodno  zasnovanom nasilju i seksualnom uznemiravanju, učešće u projektima vezanim za rodnu ravnopravnost i analizi utjecaja implementacije projekata, učešće u konferencijama o rezultatima realizovanih projekata o rodnoj  ravnopravnosti  u  saradnji  sa  međunarodnim  univerzitetima,  te  ostale  aktivnosti  vezano  za  rodnu  ravnopravnost.

Odlukom Senata Univerziteta u Zenici imenovana je v.prof.dr.sc. Larisa Velić kao koordinatorica Savjetodavnog odbora Centra za rodnu ravnopravnost. Istom odlukom su imenovani i ostali članovi Savjetodavnog odbora. Sastav članova_ica Savjetodavnog odbora se mijenjao vremenom, a trenutne članice_ovi su:

  1. Prof.dr.sc. Larisa Velić, koordinatorica,
  2. Prof.dr.sc. Maša Alijević, članica,
  3. Prof.dr.sc. Anela Hasanagić,članica,
  4. Ass.prof.dr.sc. Dženana Radončić, članica,
  5. Ass. prof.dr.sc. Aida Rizvanović, članica,
  6. Prof.dr.sc. Alica Arnaut, članica,
  7. Prof.dr.sc. Hasan Avdušinović, član,
  8. Prof.dr.sc. Edin Berberović, član,
  9. Ass. Prof.dr.sc. Ajla Muratović, članica,
  10. Ass. Prof.dr.sc. Adnan Mujezinović, član.

Univerzitet u Zenici realizovao je brojne aktivnosti pod okriljem UNIGEM projekta, uključujući edukacije i radionice za studente, administrativno i nastavno osoblje, promocije knjiga, istraživanja o srodnim temama rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja u visokom obrazovanju i učešće na regionalnim naučnim konferencijama. Mnogo sličnih aktivnosti je planirano za preostalo vrijeme trajanja projekta.