Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Nezir Pivić

Projektni tim: Doc. dr. sc. Enis Omerović, Ass. Lejla Zilić-Čurić, MA iur., Ass. Amna Hrustić MA iur., Ass. Amra Pojskić, MA iur.

Vrijeme i mjesto održavanja projekta: od 2014. godine; Den Haag

Opis projekta i postignuti rezultati:

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici od 2014. godine predstavlja Bosni i Hercegovinu na najprestižnijem Svjetskom takmičenju iz Međunarodnog krivičnog prava koje se održava svake godine na Stalnom međunarodnom sudu u Den Haagu.

Organizator takmičenja je Grotius centar za međunarodne pravne studije Leiden univerziteta, uz podršku Međunarodnog krivičnog suda. Na ICC Moot Court takmičenje pozvani su svi prestižni univerziteti, odnosno pravni fakulteti iz cijeloga svijeta, no, povrh svega, ponajviše oni koji imaju prepoznatljivu tradiciju moot court modela takmičenja studenata prava, za vrijeme njihova studija, i koji njeguju ovu vrstu interaktivne edukacije budućih jurističkih naraštaja.

Historijski uspjeh našeg fakulteta na ovom takmičenju ogleda se u činjenici da je naš takmičar Faris Muratović osvojio jednu od najprestižnijih nagrada na ovom takmičenju a to je nagrada za trećeg najboljeg govornika na svijetu ispred zastupnika žrtava. Ovo je prvi put da je student iz našeg regiona osvojio nagradu za najboljeg govornika na svjetskom takmičenju iz međunarodnog krivičnog prava.