Projekt proveden u saradnji s Ludwig Boltzmann Institutom za ljudska prava (BIM) u Beču. Održana je Zimska škola na Pravnom fakultetu u Beogradu na kojoj su učesnice sa našeg fakulteta bile ass. Amna Hrustić, MA iur, ass. Amina Hasanović i Elbisa Halvadžić, a u projektu je od naših profesora učestvovao prof.dr.sc. Zlatan Meškić.