Na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Zenici, 14.10.2022. godine, svečano je otvorena Pravna klinika za ljudska prava, koja će biti implementirana u zimskom semestru akademske 2022./2023. godine, uz podršku Vijeća Evrope. U okviru programa svečanog otvorenja, studentice i studenti su imali priliku slušati uvodno predavanje Sevime Sali Terzić, registrarke u Sekretarijatu Ustavnog suda BiH, na temu “Uvod u Evropsku konvenciju”. Radujemo se nastavku Pravne klinike i unapređenju znanja, vještina i stavova studentica i studenata iz oblasti ljudskih prava.