Voditelj projekta: Prof. dr. Zlatan Meškić

Projektni tim: Prof. dr. sc. Zlatan Meškić, doc. dr. sc. Ivana Grubešić, ass. Amina Hasanović

Vrijeme: od 2018. godine

Opis projekta i postignuti uspjesi:

Villem C. Vis International Comercial Arbitration Moot nastalo je u čast čuvenom holandskom profesoru međunarodnog trgovačkog prava Villemu Corneliusu Vis-u. Ovaj istaknuti naučnik je u svojoj briljantnoj karijeri bio Zamjenik Sekretara Međunarodnog instituta za unifikaciju privatnog prava (UNIDROIT), Sekretar Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL), Izvršni Sekretar diplomatske konferencije na kojoj je usvojena Bečka Konvencija o međunarodnoj prodaji robe (CISG), kao i jedan od kreatora UNCITRAL-ovih arbitražnih pravila, te profesor na Univerzitetu Pace u New Yorku.  Nakon njegove smrti 1993. godine, skupina entuzijasta sa Univerziteta Pace predvođenih profesorom Ericom Bergsteinom je naredne godine pokrenula projekat takmičenja studenata prava koji je prve godine ukupio 11 timova, da bi 25 godina kasnije ovaj događaj prerastao u najveće svjetsko takmičenje studenata prava i ujedno i najveći godišnji događaj vezan za međunarodno trgovačko i arbitražno pravo okupljajući studente, profesore, advokate, sudije i arbitre iz cijelog svijeta i već kao takav je prerastao u svojevrsni ne samo pravni, već u kulturološki i sociološki fenomen.

Tim studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici je 2018. godine, predvođen prof. dr. sc. Zlatanom Meškićem, doc. Dr. sc. Ivanom Grubešić i ass. Igorom Rimcem postigao historijski uspjeh i plasirao se u 16 najboljih timova u ukupnoj konkurenciji koja je na toj takmičenju iznosila 377 timova iz cijelog svijeta. Međutim, historijskim uspjesima nije bio kraj. Studenti četvrte godine: Amina Hasanović, Ajna Mahmić, Emir Živčić i Ibrahim Palalija, koje su spremali i na takmičenje vodili treneri prof. dr. Zlatan Meškić, doc. dr. Ivana Grubešić i mr. sc. Arnel Maglić, ostvarili su do sada najbolji rezultat, a to je visoko treće mjesto, što je ujedno najveći uspjeh u historiji nekog od fakulteta sa naših prostora. Takmičarka ovog tima, a danas asistentica na Pravnom fakultetu u Zenici, Amina Hasanović, dobila je tzv. honorable mention, što znači da je svrstana među najbolje govornike cijelog takmičenja.