U petak, 7. aprila 2023. godine u prostorijama Pravnog fakulteta u Zenici održana su dva sastanka u okviru projekta “Jačanje pravosudnog sistema kroz unapređenje praktičnog osposobljavanja studenata prava/pripravnika u BiH” (JUST ED projekat), kojeg naš fakultet implementira u saradnji sa Nacionalnim centrom za državne sudove – Ured u BiH. Na prvom sastanku, koji je održala dekanesa Pravnog fakulteta u Zenici prof. dr. sc. Larisa Velić sa predstavnicima Nacionalnog centra za državne sudove i predstavnicom Odjela za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provođenje zakona pri Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, razgovarano je o dosadašnjoj uspješnoj saradnji i budućim projektima.

Drugi sastanak održale su koordinatorica projekta ispred Pravnog fakulteta u Zenici, mr. iur. Lejla Zilić-Čurić, viša asistentica i doc. dr. sc. Dženana Radončić sa sudijama Općinskog suda u Zenici koji će biti mentori studentima IV godine u okviru prakse na kolegiju Građansko parnično pravo. Od mjeseca aprila tekuće akademske godine 30 studenata IV godine Pravnog fakulteta u Zenici imat će priliku da odradi stručnu studentsku praksu u Općinskom sudu u Zenici pod mentorstvom sudija parničnog odjeljenja ovog suda.