Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
3
5
izborni
2.00
Predmet
Ustavno sudstvo
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

1.Pojam ustavnog sudstva 
2.Historijski razvoj ustavnog sudstva 
3.Izbor, organizacija i sastav ustavnih sudova 
4.Nadležnosti (funkcije)ustavnih sudova 
5. Kontrola ustavnosti i zakonitosti 
6.Organski sporovi, odlučivanje o odgovornosti šefa države isl. 
7.Ustavnosudska zaštita ljudskih prava 
8.Postupak pred ustavnim sudom 
9.Vrste odluka ustavnih sudova 
10.Dejstvo odluka ustavnih sudova 
11.Izvršenje odluka ustavnih sudova 
12.Ustavno sudstvo u BiH 
13.Ustavni sud Bosne i Herecgovine 
14.Ustavni sud Republike Srpske 
15.Ustavni sud FBiH

Cilj

Upoznavanje i edukacija studenata sa bitnim organizacionim i funkcionalnim aspektima ustavnog sudstva, a u smislu postupka kontrole ustavnosti i zakonitosti.

Nastavne metode

Nastava se izvodi kombinacijom predavanja uz mentorski rad na seminarima.

Metode provjere znanja

Završni ispit se provodi usmeno, uz odbranu seminarskih radova.

Kompetencije

Sticanje teorijskog i praktičnog znanja koje je neophodno za shvatanje organizacije i funkcionisanja ustavnih sudova sa posebnim naglaskom na Ustavni sud BiH.

Literatura

Obavezna	1.	N. Ademović/J. Marko/G. Marković, Ustavno pravo Bosne i Hercegovine, Fondacija Konrad Adenauer e.V. Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2012.
2.	Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini; 
3.	Ustav Bosne i Hercegovine;
4.	Ustav Federacije Bosne i Hercegovine;
5.	Ustav Republike Srpske; 
6.	Statut Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
7.	Pravila Ustavnog suda BiH
Dodatna
	1.	Nurko Pobrić, Ustavno pravo, Slovo, Mostar, 2000.
2.	Kasim Trnka, Ustavno pravo, drugo izmjenjeno dopunjeno izdanje, Fakultet za javnu upravu, Sarajevo, 2006.
3.	Zvonko MIljko, Ustavno uređenje Bosne I Hercegovine, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2008