Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
1
1
obavezni
9.00
Predmet
Rimsko pravo
Nastavnici
Prof.dr.sc Dževad Drino
Saradnici
Sadržaj

I -Rimska pravna povijest IX- Naknada štete
II -Lex duodecim tabularum X- Kontrakti
III- Corpus iuris civilis XI- Konsenzualni kontrakti
IV-Statusno pravo XII- Pacta i kvazikontrakti
V- Porodično pravo XIII- Delikti i kvazidelikti
VI- Stvarno pravo XIV- Nasljedno pravo
VII-Vlasničko pravo XV- Građanski postupak
VIII- Obligaciono pravo

Cilj

Ovladavanje elementima klasičnog i postklasičnog rimskog prava, upotreba latiniteta u
pravu i ispravnog korištenja pravnih izreka i sentenci, stvaranje temelja za izučavanje
ostalih pravnih oblasti i grana.

Nastavne metode

Izvođenje nastave putem XV (petnaest) sedmica i obradom nastavnih jedinica na temelju važećeg udžbenika,
pomoćne literature i audio-vizuelnih sredstava

Metode provjere znanja

Pismeno i usmeno.

Kompetencije

Prepoznavanje elemenata rimskog prava u modernim pravnim sistemima, upoznavanje
sa razlozima očuvanja rimskog prava i značaja rimske pravne historije za ukupnu
historiju prava. Ovladavanje osnovama retorike i pravne povijesti Rima i kontinentalne,
rimsko-germanske pravne kulture

Literatura

Obavezna 1. Marijan Horvat: Rimsko pravo- sva izdanja
Dodatna 1. Ante Romac: Rimsko pravo, Zagreb, 1987.
2. A. Romac: Izvori rimskog prava, Zagreb, 1973.
3. Romac: Rječnik rimskog prava, Zagreb, 1975.
4. A. Egersdorfer: Predavanje o pandektima, Zagreb, 1915/1917.
5. D. Stojčević: Rimsko privatno pravo, Beograd, 1978.
6. I. Puhan: Rimsko privatno pravo, Beograd, 1969.
7. M. Kaser: Romisches Privatrecht, Munchen, 1977.
8. M. Boras- L.Margetić: Rimsko pravo, Zagreb, 1980.
9. O. Stanojević: Gaius Noster, Beograd, 1976.
10. O. Stanojević: Rimsko pravo, Sarajevo, 2000.
11. Peter Stein: Rimsko pravo i Europa, Zagreb, 2007.
12. V. Korošec: Rimsko pravo, Ljubljana, 1980.
U N I V E R S I TA S S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S
UN IV ERZITET U ZEN ICI
15
13. Žika Bujuklić: Rimsko privatno pravo, Beograd, 2013.