Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
3
5
izborni
2.00
Predmet
Klasični pravni tekstovi
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

I- Najstariji pravni tekstovi Starog Istoka,
II- Egipatsko pravo,
III- Biblijsko pravo,
IV- Manuov zakonik (Indija),
V- Pravo Kine i Japana,
VI- Kuranski pravni tekstovi,
VII- Pravo u grčkoj književnosti,
VIII- Pravo u rimskoj književnosti,
IX- Pokret: Pravo i literature,
X- Lex Salica i Lex Ripuaria,
XI- Sintagma Matije Vlastara,
XII- Gradski statute,
XIII- Bizantski zakonici,
XIV- Kanuni i kanuname,
KV- Anglosaksonsko zakonodavstvo,

Cilj

Osnovni cilj predmeta je prezentovanje značaja klasičnih pravnih tekstova, a koji oni imaju u odnosu na savremeno razmijevanje kodifikatorskih poduhvata kao i sačinjavanja savremenih pravnih kodifikacija, te drugih formi pravne regulacije društvenih odnosa. Prije nego se susretne sa savremenim pravnim tekstovima nužno je da student spozna „duh norme“ klasičnih pravnih tekstova.

Nastavne metode

Nastava bi trebala biti završena kroz petnaest (15) sedmica u okviru kojih bi sve nastavne jedinice bile obrađene, a na temelju udžbenika, kao i relevantnih naučnih tekstova, odnosno prevedenih pravno-historijskih spomenika čija analiza studentima omogućava pronicanja u suštinu pravnih kodifikacija u prošlosti ali i budućnosti.

Metode provjere znanja

Pismeno/usmeno.

Kompetencije

Nakon apsolvirane predmetne materije studenti trebaju biti u stranju da prepoznaju značaj i ulogu pravnog teksta bez obzira na formu u kojoj se isti nalazio. Tako će student koji savlada materiju klasičnih pravnih tekstova biti u stanju da pronikne u suštinu pravne norme u prošlosti koja gotovo identičnu ulogu ima i u sadašnjosti.

Literatura

Obavezna 
1. Dževad Drino: Komparativna pravna historija, Zenica, 2017.
Dodatna 
1. Aristotelov ustav atenski, Zagreb, 1948.
2. B. Košutić: Uvod u velike pravne sisteme današnjice, Beograd, 2008.
3. Codex Iuris Canonici, Zagreb, 1996.
4. D. Nikolić: Drevno rusko slavensko pravo, Beograd, 2000.
5. Dž. Drino: Balkan, Zenica, 2018.
6. F. Ozturk: Ottoman and tirkish law, Istanbul, 2014.
7. Herodot: Istorija, Novi Sad, 1980.
8. J. Burkhart: Povest grčke kulture I-II, S. Karlovci- Novi Sad, 1992.
9. K. Kadlec: Prvobitno slavensko pravo pre X veka, Beograd, 1924.
10. M. Horvat, K.Bastajić, H.Sirotković: Rječnik historije države i prava, Zagreb, 1968.
11. M.Vlastar: Sintagma, Beograd, 2013.
12. S.V.Trojicki: Crkveno pravo, Beograd, 2011.
13. S. Avramović: Isejevo besedništvo i atinsko pravo, Beograd, 2005.
14. S. Avramović- V. Stanimirović: Uporedna pravna tradicija, Beograd, 2007.
15. Š. Kurtović: Opća povijest države i prava I-II, Zagreb, 1987-1990.
16. T.Taranovski: Enciklopedija prava, Beograd, 1923.
17. V. Mažuranić: Prinosi za hrvatski pravno- povijesni rječnik, Zagreb, 1908- 1922.