Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
3
5
izborni
2.00
Predmet
Bosansko srednjovjekovno pravo
Nastavnici
Saradnici
Sadržaj

-	Južni Slaveni od njihovog dolaska na Balkan do formiranja prvih država
-	Faktori uticaja na formiranje srednjovjekovne Bosne i proces feudalizacije u Bosni
-	Društveno-ekonomska struktura srednjovjekovne Bosne
-	Crkva Bosanska i njena organizacija
-	Pravno-politički sistem srednjovjekovne Bosne i njena administrativno-politička organizacija
-	Izvori prava u srednjovjekovnoj Bosni
-	Pravo, samouprava i religijske zajednice u Bosni za vrijeme osmanskog perioda
-	Vojna i agrarna organizacija u Osmankom carstvu
-	Ratovi i klasno-politički pokreti u Bosanskom ejaletu
-	Bosanski ejalet u eri tanzimata
-	Istočno pitanje

Cilj

Osnovni cilj predmeta je ukazivanje na hiljadugodišnji društveno-politički, odnosno državno-pravni okvir postojanja Bosne, historijski tok razvoja njenih državnih institucija kao i pravnih instituta. Iako su pravni izvori srednjovjekovne Bosne siromašniji u odnosu na njene susjede oni su ipak dragocijen izvor spoznaje hiljadugodišnje državnosti i postojanosti Bosne.

Nastavne metode

Nastava bi trebala biti završena kroz petnaest (15) sedmica u okviru kojih bi sve nastavne jedinice bile obrađene, a na temelju udžbenika, kao i pomoćnih audio-vizuelnih materijala, odnosno dokomentarnih emisija.

Metode provjere znanja

Pismeno i usmeno

Kompetencije

Razumijevajući predmet, studenti stječu temeljna znanja o pravnoj i političkoj povijesti Bosne i Hercegovine, koje će koristiti u daljnjem radu, posebno u području društveno-političkog i naučno-istraživačkog angažmana. Razumijevanjem ove nastavne jedinice student će moći predvidjeti sve posljedice pojedinih političkih odluka u sadašnjosti, kao i analizirati postojeće reformske procese unutar pravnog sistema Bosne i Hercegovine kao i povijesnu pozadinu i društveno-politički kontekst njihovog razvoja na ovim prostorima.

Literatura

Obavezna
- Mustafa Imamović, Historija države i prava Bosne i Hercegovine, Magistrat, Sarajevo, 2001.
- Omer Ibrahimagić, Državnopravni razvitak Bosne i Hercegovine, Vijeće kongresa bošnjalkih intelektualaca, Sarajevo, 1998.
- Nada Klaić, Srednjovjekovna Bosna, Zagreb, 1994.

Dodatna
- Mustafa Imamović, Bosnia and Herzegovina-evolution of its political and legal Institutions, Magistrat, Sarajevo, 2006.
- Mustafa Imamovič, Historija Bošnjaka, BZK Preporod, Sarajevo, 1997.
- Mustafa Imamović, Osnove upravno-političkog razvitka i državnopravnog položaja Bosne i Hercegovine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2006. 
- Grupa autora: BiH od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata, Bosanski kulturni centar, Sarajevo, 1998. 
- Noel Malcolm, Povijest Bosne, Zagreb – Sarajevo, 1995. 
- Admir Mulaosmanović, Kratka politička historija Bošnjaka, STAV, Sarajevo, 2018.