Studij
Ciklus
Godina
Semestar
Vrsta
ECTS
PRAVO/OPŠTI SMJER
1
3
6
izborni
3.00
Predmet
Arbitražno pravo
Nastavnici
Doc.dr. Almir Gagula
Saradnici
V.ass. Amina Hasanica
Sadržaj

1.	Historijski razvoj arbitražnog prava
2.	Pravna priroda arbitraže
3.	Međunarodni i domaći pravni izvori
4.	Vrste arbitraže
5.	Arbitražni sporazum
6.	Arbitri
7.	Arbitražni postupak
8.	Arbitražna odluka
9.	Mjerodavno pravo pred arbitražnim sudom
10.	Priznanje i izvršenje strane arbitražne odluke
11.	Najvažnije domaće i međunarodne institucije trgovačke i investicijske arbitraže

Cilj

Upoznavanje studenata sa arbitražom kao metodom alternativnog rješavanja sporova. Studenti spoznaju različite vrste zaštite građanskih prava, naročito u privredi. Detaljnije upoznavanje s arbitražom slijedi cilj da se razumije postojanje izbora između različitih vrsta postupaka pravne zaštite, prednosti i nedostataka istih, te odabira ispravne strategije za pojedine situacije. Očekuje se da će izučavanje arbitražnog prava doprinijeti bolje razumijevanju građanskog procesnog prava.

Nastavne metode

Predavanje
Prezentacija
Praktični rad studenata
Diskusija
Analiza slučaja
Online sadržaj

Metode provjere znanja

Pismeni ispit

Kompetencije

Razumijevanje razlike između sudskog i arbitražnog postupka.
Sposobnost formulisanja arbitražnog sporazuma, te razumijevanja procesnih radnji u arbitražnom postupku.
Prepoznavanje prednosti i nedostataka arbitražnog postupka u odnosu na parnični postupak, kao i prednosti i nedostataka pojedinih vrsta arbitražnih postupaka.
Sposobnost ispitivanja da li će se strana arbitražna odluka priznati i izvršiti u BiH. 

Literatura

1.	G. Knežević, V. Pavić, Arbitražno pravo i ADR, Beograd 2009
2.	T. Deskoski, Međunarodno arbitražno pravo, Skoplje 2016
3.	M. Lasić, arbbitražno pravo, Mostar 2013
4.	M. Stanivuković, Međunarodna arbitraža, Beograd 2013

1.	Z. Meškić, S. Đorđević, Private International Law -Bosnia and Herzegovina, International Encyclopaedia of Private International Law, Kluwer, 2018
2.	Z. Meškić/S. Đorđević, Međunarodno privatno pravo – opći dio, Sarajevo 2016
3.	G. Born, International Commercial Arbitration, Kluwer, 2013
4.	M. Moses, The principles and practice of international commerical arbitration, Cambridge 2017
5.	C. Dugan et. al, Investor-state arbitration, Cambridge 2011