Misija Pravnog fakulteta

Misija Pravnog fakulteta, kao dijela jedinstvenog viđenja zadataka UNZE, bazirana je na tri osnovne komponente visokoškolskih institucija:

  • nastavno-naučni (obrazovni) rad,
  • naučno-istraživački rad,
  • servis društvene zajednice

Ove tri komponente visokog obrazovanja međusobno su uslovljene, ali se, radi lakšeg sagledavanja i upravljanja procesima na Univerzitetu, mogu raščlaniti na sljedeći način:

  • Obrazovanje, kako kroz nastavni, tako i kroz naučno-istraživački proces, visokokvalitetnih, mladih stručnjaka (studenata), ali i odraslih, u svim oblastima nastave koji postoje na Univerzitetu, tako da mogu biti produktivni u svojim postojećim i budućim aktivnostima.
  • Kontinuirano praćenje i unapređivanje naučno-istraživačkog rada na Pravnom fakultetu, osposobljavanje (obrazovanje) i uključivanje što većeg broja mladih ljudi (asistenata i drugog podmlatka) u ovaj proces, povezivanje Univerziteta sa okolinom, privrednim i kulturnim zbivanjima, posebno pravnih instituacija kao što su sudovi, tužilaštva, notarske i advokatske komore i slično.

Misija uključuje pomaganje ekonomskog, socijalnog i kulturnog razvoja unutar i izvan granica regiona i države, obezbjeđujući naučnu i tehničku podršku. Pri tome, Pravni fakultet se mora uklapati u nacionalne i internacionalne kriterije kvaliteta obrazovanih i naučnih djelatnosti i rezultata. Drugim riječima, svi rezultati nastavno-naučnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada na UNZE moraju sadržavati karakter univerzalnih vrijednosti koje se ne mjere samo regionalnim kvalitativnim ocjenama.

Vizija Pravnog fakulteta

Vizija Pravnog fakulteta je da zadrži status moderne i cijenjene visokoškolske institucije, uključene u zajednički akademski prostor Evrope i svijeta. Ovom vizijom je predviđeno da Pravni fakultet u narednih pet godina nastavi razvoj u pravcu povećanja aktivnosti na planu proširenja i obogaćenja formi edukacije i istraživanja u oblasti prava, te da aktivno učestvuje u društvenih zbivanjima na području ZDK, BiH, Evrope i svijeta. To će se činiti putem edukativnih i naučno-istraživačkih aktivnosti na posredstvom nastavnog procesa, istraživanja preko Instituta za društvena istraživanja, saradnje sa zajednicom kroz seminare, okrugle stolove, cjeloživotno učenje, i tako dalje. Pravni fakultet planira u narednih pet godina proširiti studijsku ponudu, kako povećanjem broja studenata, tako i uvođenjem interdiscipliniranih sadržaja.