Katedra matičnošću pokriva oblast krivičnog prava, materijalnog krivičnog prava, procesnog krivičnog prava, izvršnog krivičnog prava, ali i predmete koji su pomoćni u razumijevanju otkrivanja suzbijanja kriminaliteta, njegovih izvora i specifičnih oblika kao i tipologije i svojstava žrtava i počinilaca.

Personalni sastav Katedre:

Šef katedre
Tel. 032/460–450
E-mail: adnan.durakovic@unze.ba
  
  
 Tehnička sekretarica 
Tel. 032/460–558
E-mail: lejla.zilic@unze.ba

Predmeti katedre:

Naziv
Šifra
1. ciklus studija
Cyber kriminal
08K26-061
Kriminalistika
08K26-010
Kriminologija
08K26-001
Krivično pravo
08K26-059
Krivično procesno pravo
08K26-060
Međunarodni krivični sudovi
08K26-063
Međunarodno krivično pravo
08K26-005
Penologija
08K26-007
Pravna klinika iz krivičnog prava
08K26-062
Terorizam i međunarodna sigurnost
08K26-064
Viktimologija
08K26-011
2. ciklus studija
Dokazno pravo
08K26-042
Evropsko krivično pravo
08K26-035
Komparativno krivično pravo
08K26-034
Komparativno krivično procesno pravo
08K26-036
Kriminalistika
08K26-041
Maloljetničko krivično pravo
08K26-037
Pravo izvršenja krivičnih sankcija
08K26-039
Savremeni sigurnosni izazovi i upravljanje krizama
08K26-040
3. ciklus studija
Krivično procesno pravo
08K26-044
Dokazni postupak
08K26-049
Evropsko krivično pravo
08K26-045
Komparativno krivično pravo
08K26-043
Kriminologija s penologijom
08K26-047
Međunarodno i transnacionalno krivično pravo
08K26-046
Prijava teme doktorske disertacije
08K26-054
Projekat prijave doktorske disertacije
08K26-053
Rad na doktorskoj disertaciji
08K26-057
Savremena kriminalistika
08K26-048
Savremeni sigurnosni izazovi i upravljanje krizama
08K26-050