U okviru Katedre za historiju države i prava na Pravnom fakultetu u Zenici izvodimo nastavu iz historije države i prava Bosne i Hercegovine, rimskog prava, te opšte historije razvoja države i prava od antičkog i srednjovjekovnog perioda do novog vijeka. Povijesno razumijevanje razvoja države i pravnog sistema u državi kvalitetna je pretpostavka što uspješnijeg njihovog shvatanja danas.

Šef katedre:
v.prof.dr. Ajdin Huseinspahić

Email:
ajdin.huseinspahic@unze.ba

Tel:
032460560
Tehnički sekretar katedre:
ass. Ajša Luković, dipl. iur.

Email:
ajsa.lukovic@unze.ba

Tel:
032460544

Personalni sastav Katedre:

  • v.prof.dr. Ajdin Huseinspahić
  • ass. Ajša Luković, dipl. iur.
  • prof.dr. Dževad Drino
  • prof.dr. Enes Durmišević
  • v.prof.dr. Ivona Šego-Marić

Predmeti katedre:

Naziv
Šifra
1. ciklus studija
Bosansko srednjovjekovno pravo
08K25-047
Drevno pravo
08K25-048
Evropske pravne kulture i tradicije
08K25-050
Historija države i prava BiH
08K25-046
Klasični pravni tekstovi
08K25-018
Opća historija države i prava
08K25-045
Precedentno pravo
08K25-049
Rimsko pravo
08K25-044
2. ciklus studija
Bosanskohercegovačka pravna tradicija i Evropa
08K25-030
Evropski pravni sistemi i kodifikacije
08K25-029
Pravo i revolucija
08K25-031
Razvitak civilizacije
08K25-032
Rimsko pravo i Evropa
08K25-028
3. ciklus studija
Historijski korijeni privatnog prava u Evropi
08K25-033
Prijava teme doktorske disertacije
08K25-039
Primjena građanskih zakonika u BiH
08K25-034
Projekat prijave doktorske disertacije
08K25-038
Rad na doktorskoj disertaciji
08K25-041
Razvoj i kontinuitet bosanskohercegovačke državnosti
08K25-035