Personalni sastav Katedre:

Šef katedre
Tel. 0000000
E-mail: bernard.harbas@unze.ba
  
  

Predmeti katedre:

Naziv
Šifra
1. ciklus studija
Filozofija prava
04K40-034
Metodologija društvenih i pravnih nauka
04K40-033
Pravo i etika
04K40-050
Retorika
04K40-076
Sociologija sa sociologijom prava
04K40-031
2. ciklus studija
Aksiologija i savremena filozofija prava
04K40-071
Metodologija društvenih i pravnih istraživanja
04K40-070
3. ciklus studija
Aksiologija i savremena filozofija prava
04K40-074
Metodologija društvenih i pravnih istraživanja
04K40-073