Katedra za državno i međunarodno javno pravo obuhvata slijedeće naučne oblasti: Teorija države i prava, Ustavno pravo, Upravno pravo, Međunarodno javno pravo, Evropsko javno pravo, Ljudska prava, Finansijsko pravo, Ekonomske osnove države i prava, Socijalno pravo, interdisciplinarne naučne oblasti

Personalni sastav Katedre:

Šefica katedre
Tel. 032 460 543
E-mail: masa.alijevic@unze.ba
  
  
  
  
  
 Tehnička sekretarica 
Tel. 032 460 565
E-mail: amna.gagula@unze.ba

Predmeti katedre:

Naziv
Šifra
1. ciklus studija
Digitalizacija i zaštita ličnih podataka
08K23-113
Diplomatsko i konzularno pravo
08K23-107
Ekonomska analiza prava
08K23-017
Ekonomske osnove države i prava
08K23-096
Evropski socijalni modeli
08K23-110
Finansijsko pravo
08K23-103
Investiciono pravo
08K23-112
Izborno pravo
08K23-016
Ljudska prava
08K23-101
Medijsko pravo
08K23-105
Međunarodno javno pravo
08K23-100
Osnove upravnog prava EU
08K23-106
Poresko pravo
08K23-024
Posebno upravno pravo
08K23-109
Pravna klinika iz javnog prava
08K23-111
Pravo Evropske unije
08K23-102
Pravo konkurencije
08K23-023
Savremeni pravno-politički sistemi
08K23-099
Socijalno pravo
08K23-010
Sudsko pravo BiH
08K23-108
Teorija države i prava
08K23-097
Unutrašnje tržište i ljudska prava EU
08K23-089
Upravno pravo
08K23-104
Ustavno pravo
08K23-098
Ustavno sudstvo
08K23-015
2. ciklus studija
Bankarsko pravo Evropske unije
08K23-074
Evropsko socijalno pravo
08K23-076
Komparativno upravno pravo
08K23-068
Komparativno ustavno pravo
08K23-067
Ljudska prava
08K23-072
Međunarodni krivični sudovi
08K23-038
Monetarno javno pravo
08K23-077
Opšta pravna načela EU
08K23-069
Pravo međunarodnih ugovora
08K23-070
Pravo oružanih sukoba i međunarodno humanitarno pravo
08K23-073
Pravo unutrašnjeg tržišta Evropske unije
08K23-075
Savremene političke ideologije
08K23-071
Sudsko pravo BiH
08K23-078
3. ciklus studija
Evropsko i međunarodno javno pravo
08K23-081
Bankarsko pravo EU
08K23-085
Evropsko javno pravo
08K23-082
Komparativno javno pravo
08K23-080
Ljudska prava
08K23-083
Pravo oružanih sukoba i međunarodno humanitarno pravo
08K23-084
Prijava teme doktorske disertacije
08K23-091
Projekat prijave teme doktorske disertacije
08K23-090
Rad na doktorskoj disertaciji
08K23-093
Sudsko pravo
08K23-086