I ciklus studija (dodiplomski)
Akademska 2023/24. godina
II ciklus studija (magistarski)
Akademska 2023/24. godina

NAPOMENA: Ispiti na predmetima koji pripadaju Katedri za historiju države i prava održavaće se u dogovoru sa predmetnim nastavnicima u terminima kako slijedi:
1. januarsko-februarski rok od 29.01.2024. do 24.02.2024.
2. junsko-julski rok od 17.06.2024. do 13.07.2024.
3. septembarski rok od 01.09.2024. do 30.09.2024.

III ciklus studija (doktorski)

Plan polaganja ispita za akademsku 2023/2024. godinu za III ciklus studija (Doktorski studij) će se odvijati prema dogovoru sa predmetnim nastavnicima