I ciklus studija (dodiplomski)
II ciklus studija (magistarski)
Akademska 2022/23. godina

NAPOMENA: Ispiti na predmetima koji pripadaju Katedri za historiju države i prava održavaće se u dogovoru sa predmetnim nastavnicima u terminima kako slijedi:
1. januarsko-februarski rok od 30.01.2023. do 10.02.2023.
2. junsko-julski rok od 19.06.2023. do 14.07.2023
3. septembarski rok od 01.09.2023. do 30.09.2023

III ciklus studija (doktorski)

Plan polaganja ispita za akademsku 2022/2023. godinu za III ciklus studija (Doktorski studij) će se odvijati prema dogovoru sa predmetnim nastavnicima