Univerzitet u Zenici je osnovan Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona 18.10.2000. godine. Četiri godine nakon toga Senat Univerziteta u Zenici je na svojoj drugoj sjednici održanoj 22. aprila 2004. godine pokrenuo aktivnosti za osnivanje Pravnog fakulteta u Zenici, a što je rezultiralo imenovanjem tima za izradu elaborata koji je, shodno odredbama članova 9., 10. i 11. Zakona o visokom obrazovanju Ze-do kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 15/99), imao zadatak da izradi Elaborat o opravdanosti otvaranja Pravnog fakulteta u Zenici. Nakon što je posao oko izrade elaborata uspješno završen, Odlukom Skupštine Ze-do kantona od 13.09.2005. godine osnovan je Pravni fakultet, kao jedan od osam fakulteta koji pripadaju Univerzitetu u Zenici.

Već tokom prve 2005 /2006 akademske godine na Pravnom fakultetu u Zenici je upisano 353 studenta, koji su nakon završetka dodiplomskog studija postali vrlo brzo prepoznatljivi kao kvalitetni, marljivi i vrijedni pravnici. Mnogi od tih studenata su svoje akademsko obrazovanje nastavili na postdiplomskom studiju koji je na Pravnom fakultetu u Zenici pokrenut akademske 2006 /2007 godine, kada je upisano 75 studenata. Treći ciklus studija na Pravnom fakultetu u Zenici, usklađen sa principima Bolonjske deklaracije i prvi takvog tipa na Univerzitetu u Zenici je pokrenut akademske 2014 /2015 godine, a upisalo ga je 24 doktoranta. Doktorski studij na Pravnom fakultetu je po mnogo čemu poseban, a jedna od najznačajnijih njegovih odlika je visoko-kvalitetno nastavno osoblje i inovirani nastavni plan i program, prilagođen zahtjevima vremena i najnovijim europskim kretanjima u oblasti visokog obrazovanja.

Studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici se sprovodi po modelu Bolonjske deklaracije, a nakon završetka studija student stiče stručni naziv DIPLOMIRANI PRAVNIK (dipl.iur.) sa ukupno 240 ECTS bodova. Potpuno inovirani nastavni planovi i programi omogućit će vam stjecanje savremenih znanja iz oblasti pravnih nauka, kompatibilnih s učenjem kolega iz zemalja razvijenijeg svijeta. Nastavni planovi i programi usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije, koja omogućava vertikalnu i horizontalnu prohodnost.

Naš Pravni fakultet je od marta 2011. godine i jedan od suosnivača-članova prestižne mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS – www.seelawschool.org). Zahvaljujući članstvu u ovoj mreži kao i drugim članstvima, posebno su značajne mogućnosti učešća studenata Pravnog fakulteta u međunarodnim razmjenama i takmičenjima gdje možete steći dodatna znanja, vještine i poznanstva u pravnoj struci, neophodna za izgradnju i očuvanje BiH kao pravne države.

Pravni fakultet je tokom svoga postojanja sklopio niz sporazuma sa domaćim renomiranim pravnim institucijama tako da je studentima omogućeno da već tokom studija steknu praktična iskustva i „osjete kako pravne norme dišu u stvarnosti“. Posebno valja istaknuti sporazum sa Kantonalnim i Općinskim sudom u Zenici, gdje studenti mogu prisustvovati suđenjima i razgovarati sa sudijama.

Studenti Pravnog fakulteta u Zenici su u posljednjih nekoliko godina, pored ostalih aktivnosti, uspješno učestvovali kako na domaćim tako i međunarodnim takmičenjima u organizaciji Univerziteta Oxford i Pravnog fakulteta u Beogradu, te internacionalnim takmičenjima u debatiranju MOSTIMUN. Studenti našeg fakulteta su imali priliku da tokom 2014. budu dio međunarodnog takmičenja iz medijskog prava u Oxfordu, kao i takmičenja u svim većim i značajnijim gradovima regije i Europe. Trenutno se vrše pripreme studenatskih timova za tri takmičenja koja će se održati tokom 2015. godine, između ostalog, i za najveće međunarodno takmičenje u oblasti građanskog i poslovnog prava, Vis International Commercial Arbitration Moot u Beču. Studentske posjete su postale uobičajene tako da studenti tokom akademske godine posjete sve renomirane domaće i međunarodne pravne institucije od Suda BiH, Tužilaštva BiH, Međunarodnog krivičnog suda za Jugoslaviju u Haagu, Parlamentarnih skupština raznih nivoa itd.

Pravni fakultet u Zenici izdaje indeksirani časopis „Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici“, koji je pokrenut tokom 2007. godine pod prvobitnim nazivom „Društvena istraživanja“. Časopis je već nakon četvrtog broja prerastao u prepoznatljive „Anale Pravnog fakulteta u Zenici,“ koji su pod tim nazivom izašli u 10 brojeva (http://prf.unze.ba/anali.html). Uređivački odbor časopisa je međunarodnog karaktera, a svi radovi prolaze dvostruku recenziju uključujući i međunarodne recenzente. Naš renomirani časopis se nalazi u prestižnim međunarodnim bazama podataka EBSCO i C.E.E.O.L. U našem Časopisu svoje radove mogu objavljivati i studenti koji za to iskažu interesovanje, te će na taj način polako, ali sigurno postajati prepoznatljivi akademski građani u državi, regiji, Europi i šire.

Krajem 2014. godine Univerzitet u Zenici je prošao postupak Akreditacije od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH dobijajući „bezuslovno pozitivno mišljenje.“ Time je Pravni fakultet u Zenici postao prvi Pravni fakultet u BiH, akreditovan od strane državne Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta čime smo postali dio jedinstvenog europskog obrazovnog prostora.