...
Prof.dr.sc. Ivana Grubešić

Ekspert iz reda nastavnog osoblja Pravnog fakulteta za oblasti:

  • radno pravo,
  • socijalno pravo,
  • evropsko socijalno pravo