...
Prof.dr.sc. Aida Mulalić

Ekspert iz reda nastavnog osoblja Pravnog fakulteta za oblasti:

  • međunarodni investiciono-pravni odnosi,
  • finansijsko pravo,
  • monetarno pravo,
  • upravno pravo