...
Prof.dr.sc. Adnan Duraković

Ekspert iz reda nastavnog osoblja Pravnog fakulteta za oblasti:

  • krivično pravo,
  • kriminalistika,
  • sigurnost