Pravni fakultet Univerziteta u Zenici uspješno primjenjuje ECTS, odnosno Evropski sistem prijenosa i akumulacije bodova. Jedan od temeljnih mehanizama u izgradnji evropskog prostora visokog obrazovanja (European Higher Education Area) jeste ECTS – Evropski sistem prenosa i akumulacije bodova, koji nacionalnim sistemima širom Evrope omogućuje efikasnu pokretljivost studenata i nastavnika na nivou Evrope.

European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS – evropski sistem prenosa i akumuliranja bodova osmišljen je kao jedinstven sistem koji omogućava lakšu prepoznatljivost i uporedljivost različitih obrazovnih programa na univerzitetima i drugim visokoobrazovnim institucijama u zemljama Evrope. Sistem je zasnovan na bodovima koji izražavaju „opterećenje“ studenta u savladavanju određenog programa studija. U najkraćem, to je „težinski faktor“ nekog predmeta ili studijskog programa. Za jednu akademsku godinu potrebno je ostvariti 60 ECTS bodova, odnosno 30 ECTS bodova za semestar. Primjena sistema ECTS-a u univerzitetskoj praksi omogućava pokretljivosti studenata u evropskom prostoru visokog obrazovanja, uz mogućnost prenosa i akumulacije bodova stečenih na različitim visokoobrazovnim institucijama čime se ispunjavaju pretpostavke za kvalitetnu međuuniverzitetsku saradnju i studenata i nastavnika.

Krediti – bodovi, poeni, krediti su ključni element ECTS-a. Dodjeljuju se pojedinim predmetima (kursevima, modulima), kao i drugim oblicima savladavanja planiranog studijskog programa (ispiti, konsultacije, projekti, seminari, studije, eksperimentalni rad, rad na terenu, magistarski rad, disertacije…). ECTS predstavljaju kvantitativno mjerilo ukupno utrošenog rada studenta i dodjeljuju se studentu nakon uspješnog okončanja određenog programa, odnosno položenog ispita.

 

Korisni linkovi i dokumenti:

  1. https://unze.ba/Pravilnici/pravilnikECTAS.html – PRAVILNIK O ECTAS-u (EuropeanCreditTransferandAccumulationSystem) UNIVERZITETA U ZENICI
  2. https://unze.ba/dokumenti/interni-dokumenti/ – Pravilnik o mobilnosti JU Univerziteta u Zenici

 

ECTS koordinator OJ Pravni fakultet Univerziteta u Zenici

Doc.dr. Sedad Dedić

Email: sedad.dedic@unze.ba