Obavještavaju se studenti III godine da u obim materijala za pripremu pismenog dijela ispita iz Međunarodnog krivičnog prava ne ulaze presude Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (prvih 8 presuda sa liste presuda – Slobodan Milošević, Vojislav Šešelj, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Biljana Plavšić, Goran Hadžić, Momčilo Krajišnik i Momčilo Perišić).

V. ass. mr. iur. Lejla Zilić-Čurić

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti da će se majski apsolventski usmeni ispiti iz Viktimologije i Cyber kriminala održati u petak, 14.6.2024. godine sa početkom u 14 sati.

Prof. dr. sc. Nezir Pivić

Obavještavaju se student i studentice da će doći do pomjeranja termina ispitnih rokova iz predmeta “Socijalno pravo”, gdje će se prvi ispitni termin u okviru junsko-julskog roka održati u četvrtak, 27.06.2024. u 12,00 sati u sali Prf 1, a drugi termin 11.07.2024. u 12,00 sati u sali Prf1.

Doc.dr.sc. Ivana Grubešić

Obavještavaju se studenti III godine da se vježbe iz Međunarodnog krivičnog prava neće održati u četvrtak, 6.6.2024. godine jer je predmetna asistentica na bolovanju.

V. ass. mr. iur. Lejla Zilić-Čurić

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti da će se aprilski apsolventski usmeni ispiti iz Krivičnog procesnog prava, Penologije i Viktimologije održati u utorak, 4.6.2024. godine sa početkom u 14 sati.

Prof. dr. sc. Nezir Pivić

Obavještavaju se studenti III godine da će se prvi ispitni termin iz predmeta Pravna klinika iz krivičnog prava u okviru junsko-julskih ispitnih rokova pomjeriti zbog nastupajućeg vjerskog praznika Bajrama, te održati 20.06.2024. godine  u 13,00 h umjesto 17.06.2024. godine u 10,00 h u sali Prf 4.

Drugi ispitni termin će se održati 04.07.2024. godine u 13,00 h, umjesto 01.07.2024. godine u 10,00 h.

Prof.dr.sc. Adnan Duraković

Obavještavaju se studenti da će se ispiti iz Građanskog procesnog prava, Međunarodnog privatnog prava i Zemljišnog knjižnog prava (u okviru drugog majskog ispitnog termina) održati u 11,00 sati umjesto ranije zakazane satnice.

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti da će se martovski apsolventski usmeni ispiti iz Krivičnog procesnog prava, Penologije i Viktimologije održati u srijedu, 8.5.2024. godine sa početkom u 16:45h.

Prof. dr. sc. Nezir Pivić

Obavještavaju se studenti III godine, IV godine, apsolventi i imatrikulanti da će se usmeni ispit iz Penologije, Viktimologije i Cyber kriminala u okviru drugog januarsko – februarskog ispitnog roka  održati u ponedjeljak, 11.3.2024. godine u 15:30.

                                                                                                          Prof. dr. sc. Nezir Pivić