Obavještavaju se studenti IV godine da se ispit iz Građanskog procesnog prava neće održati u terminu predviđenom rasporedu 24.6.2024. godine u 16:00 sati, već u izmijenjenom terminu na isti datum 24. 6. 2024. godine sa početkom u 11:00 sati u sali Prf 2.

ass. Muratovic Faris

Obavještavaju se studenti III godine da u obim materijala za pripremu pismenog dijela ispita iz Međunarodnog krivičnog prava ne ulaze presude Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (prvih 8 presuda sa liste presuda – Slobodan Milošević, Vojislav Šešelj, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Biljana Plavšić, Goran Hadžić, Momčilo Krajišnik i Momčilo Perišić).

V. ass. mr. iur. Lejla Zilić-Čurić

Obavještavaju se studenti da će se usmeni  ispit iz Teorije države i prava u okviru prvog ispitnog termina održati 28.06. 2024. godine sa početkom u 10,00 sati.

Prof.dr.sc. Maša Alijević

Obavještavaju se studenti I godine da se ispit iz Kriminologije neće održati dana 17.6.2024. godine zbog obilježavanja Kurban Bajrama. Ispit iz Kriminologije u okviru prvog junsko-julskog ispitnog roka održat će se u sljedećem terminu:

Ponedjeljak, 24.6.2024. godine u 15 sati u sali Prf 2.

Poštujući vremenski razmak od 15 dana, pomjera se i drugi ispitni termin iz Kriminologije, tako da će se drugi ispitni rok u okviru junsko-julskog ispitnog roka održati u sljedećem terminu:

Ponedjeljak, 8.7.2024. godine u 15 sati u sali Prf 2.

 

Prof. dr. sc. Nezir Pivić
V. ass. mr. iur. Lejla Zilić-Čurić

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti da će se majski apsolventski usmeni ispiti iz Viktimologije i Cyber kriminala održati u petak, 14.6.2024. godine sa početkom u 14 sati.

Prof. dr. sc. Nezir Pivić

Obavještavaju se student i studentice da će doći do pomjeranja termina ispitnih rokova iz predmeta “Socijalno pravo”, gdje će se prvi ispitni termin u okviru junsko-julskog roka održati u četvrtak, 27.06.2024. u 12,00 sati u sali Prf 1, a drugi termin 11.07.2024. u 12,00 sati u sali Prf1.

Doc.dr.sc. Ivana Grubešić

Obavještavaju se studenti III godine da se vježbe iz Međunarodnog krivičnog prava neće održati u četvrtak, 6.6.2024. godine jer je predmetna asistentica na bolovanju.

V. ass. mr. iur. Lejla Zilić-Čurić

Obavještavaju se studenti IV godine da se vježbe iz Penologije neće održati u četvrtak, 6.6.2024. godine jer je predmetna asistentica na bolovanju.

Obavještavaju se studenti IV godine da će se predrok iz Penologije održati u petak, 7.6.2024. godine u sali Prf 1 u 14 sati.

Lista studenata koji su ostvarili pravo izlaska na predrok:

 1. Gazić Amar
 2. Imamović Meliha
 3. Imamović Ajdina
 4. Kobilica Amna
 5. Mehić Indira
 6. Kanita Skopljak
 7. Musić Almin
 8. Pivić Sara
 9. Podojak Ilham
 10. Smolo Ahmed
 11. Suljić Amina
 12. Taslaman Armin

Napomena: Pojašnjenja radi, predmetni nastavnik dozvolio je izlazak na predrok i onim studentima koji su imali više od 3 izostanka na predavanjima, dakle kriterij je sužen samo na tri izostanka na vježbama.

 

Prof. dr. sc. Nezir Pivić
V. ass. mr. iur. Lejla Zilić-Čurić

Obavještavaju se studenti I godine da se vježbe iz Kriminologije neće održati u srijedu, 5.6.2024. godine jer je predmetna asistentica na bolovanju.

Obavještavaju se studenti I godine da će se predrok iz Kriminologije održati u petak, 7.6.2024. godine u sali Prf 1 u 14 sati.

Lista studenata koji su ostvarili pravo izlaska na predrok:

 1. Adilović Nermin
 2. Ajdin Emin
 3. Akvić Amila
 4. Artuković Luka
 5. Bajrić Jasmina
 6. Begagić Azra
 7. Begić Nadira
 8. Fehrić Naida
 9. Bešlija Kenan
 10. Hukić Ajla
 11. Joldić Benjamin
 12. Lubenović Adna
 13. Mahmić Sumeja
 14. Malbašić Kristijan
 15. Muslić Amina
 16. Polimac Farah
 17. Šišić Mevlida
 18. Telalović Amna
 19. Zlotrg Mahira

Napomena: Pojašnjenja radi, predmetni nastavnik dozvolio je izlazak na predrok i onim studentima koji su imali više od 3 izostanka na predavanjima, dakle kriterij je sužen samo na tri izostanka na vježbama.

 

Prof. dr. sc. Nezir Pivić
V. ass. mr. iur. Lejla Zilić-Čurić