Časopis “Anali Pravnog fakulteta u Zenici” objavljuje radove iz oblasti društvenih nauka. Redakcija prima rukopise na bosanskom, hrvatskom, srpskom, engleskom, francuskom i njemačkom jeziku, a odlukom redakcije prihvata za objavljivanje rukopis i na nekom drugom stranom jeziku. Radovi se redakciji dostavljaju u elektronskom obliku (e-mail ili CD). Uz naslov rada nužno je navesti ime, prezime i titulu autora, naziv i adresu ustanove ili kućnu adresu te e-mail adresu.

Redakcija prima isključivo neobjavljene radove. Rad ne smije biti već objavljen ili u tom cilju upućen drugom časopisu. Autori zadržavaju autorska prava za članke objavljene u časopisu, ali daju časopisu pravo objavljivanja, kako u štampanom, tako i u elektronskom obliku. Radove prihvaćene za objavljivanje ili već objavljene u Časopisu “Anali Pravnog fakulteta u Zenici” autor smije objaviti u drugim publikacijama samo uz dopuštenje redakcije, ali i u tom slučaju samo uz jasnu naznaku o njihovu objavljivanju u “Analima Pravnog fakulteta u Zenici”.

Časopis “Anali Pravnog fakulteta u Zenici” objavljuje radove koji se recenziraju i one koji ne podliježu recenzetskom postupku. Recenziji podliježu radovi koji se kategorizuju (izvorni naučni rad, pregledni naučni rad, prethodno priopćenje i stručni članak). Prikazi knjiga, osvrti i ocjene ne podliježu recenziji. Recenzentski postupak je anoniman. Radi anonimizacije rukopisa, koja se obavlja uklanjanjem imena autora, neprihvatljivo je da autor u radu piše na način da je identitet autora moguće otkriti iz načina na koji upućuje na vlastite radove.