Časopis „Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici“ objavljuje radove iz oblasti društvenih nauka. Redakcija prima rukopise na bosanskom, hrvatskom, srpskom, engleskom, francuskom i njemačkom jeziku, a odlukom redakcije prihvata za objavljivanje rukopis i na nekom drugom stranom jeziku. Radovi se redakciji dostavljaju u elektronskom obliku (email ili CD). Uz naslov rada nužno je navesti ime, prezime i titulu autora, naziv i adresu ustanove ili kućnu adresu te e-mail adresu.

Redakcija prima isključivo neobjavljene radove. Rad ne smije biti već objavljen ili u tom cilju upućen drugom časopisu. Autori zadržavaju autorska prava za članke objavljene u časopisu, ali daju časopisu pravo objavljivanja, kako u štampanom, tako i u elektronskom obliku. Radove prihvaćene za objavljivanje ili već objavljene u Časopisu „Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici“ autor smije objaviti u drugim publikacijama samo uz dozvolu redakcije, ali i u tom slučaju samo uz jasnu naznaku o njihovu objavljivanju u „Analima Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici“.

Časopis „Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici“ objavljuje radove koji se recenziraju i one koji ne podliježu recenzetskom postupku. Recenziji podliježu radovi koji se kategorizuju (izvorni naučni rad, pregledni naučni rad, prethodno priopćenje i stručni članak). Prikazi knjiga, osvrti i ocjene ne podliježu recenziji. Recenzentski postupak je anoniman. Radi anonimizacije rukopisa, koja se obavlja uklanjanjem imena autora, neprihvatljivo je da autor u radu piše na način da je identitet autora moguće otkriti iz načina na koji upućuje na vlastite radove.

Radovi za naredni broj časopisa „Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici“ mogu se poslati do 1. novembra 2024. godine na e-mail adresu redakcija.anali@unze.ba ili poštom na adresu:

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
Fakultetska bb
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina.

Svi radovi moraju biti u skladu sa uputama autorima (pogledati ovdje) i urnekom (pogledati ovdje)!