Zlatan Meškić (Rijad)
Sandra Fabijanić-Gagro (Rijeka)
Darko Samardžić (Hamburg)
Anis Bajrektarević (Beč)