Knjižničarka:
Jasmina Huskanović, pravnik, viši knjižničar

Radno vrijeme:
Svakim radnim danom 08:00 – 16:00

Adresa:
Fakultetska broj bb, drugi sprat, sala 6, 72000 Zenica
Email:
jasmina.huskanovic@unze.ba
Tel:
032 460 540

Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, zvanično je počela sa radom 2008. godine, a do tog trenutka funkcionirala je kao dislocirani dio Biblioteke Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.Biblioteka Pravnog fakulteta trenutno raspolaže sa približno 9.000 inventarnih jedinica bibliotečkog fonda koje stoje na raspolaganju svim članovima biblioteke. U proteklom periodu biblioteka je osvarila međubibliotečku saradnju sa više srodnih biblioteka i institucijama u državi i inostranstvu, što je doprinijelo da se i fond biblioteke putem razmjene obogati uglavnom stručnim časopisima.

Pravo na članstvo imaju studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici kao i nastavno osoblje istog. Trenutno, biblioteka ima oko 1000 članova – studenata prvog (I) , drugog (II) i trećeg (III) ciklusa studija.

Obaveza biblioteke je da mora biti snabdjevena literaturom koja svojim nivoom i širinom obezbjeđuje podršku studijskim programima koje institucija izvodi na sva tri ciklusa studija kao i cjelokupnom naučno-istraživačkom radu iz pravnih i srodnih oblasti.