U proteklom semestru, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici realizovana je Pravna klinika iz ljudskih prava, uz podršku Vijeća Evrope. Kao završni događaj svečanog okončanja Klinike, u subotu (25.02.) u Banjoj Luci su održana dva meča simulacije suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava, između timova Pravnog fakulteta u Zenici i Pravnog fakulteta u Banjoj Luci. Zahvaljujemo se Vijeću Evrope na podršci i Pravnom fakultetu u Banjoj Luci na gostoprimstvu i nadamo se nastavku kvalitetne saradnje. Čestitamo uspješnim polaznicama i polaznicima Klinike na korištenju prilike za sticanje znanja, razvijanje vještina i preispitivanje ličnih stavova iz oblasti zaštite ljudskih prava. Posebne čestitke upućujemo članicama našeg tima u simulaciji suđenja, Zerini Polimac, Ajli Duzan, Amili Sivro i Hani Luković. Nadamo se da će ovaj vid kliničkog obrazovanja predstavljati vrijedan doprinos obuhvatnijem obrazovanju budućih pravnica i pravnika.