U ponedjeljak 29. aprila, studenti treće godine Pravnog fakulteta u Zenici posjetili su kantonalni porezni ured Zenica. U okviru ove posjete studentima je predstavljen rad Ureda, nadležnosti Porezne uprave FBiH, osnovne karakteristike i specifičnosti poreznog sistema Bosne i Hercegovine, te su  prezentirani i slučajevi iz upravno-sudske prakse od strane rukovodioca Kantonalnog poreznog ureda gosp. Sabahudina Ibrahimagića, diplomiranog pravnika  i šefa Odsjeka za inspekcijski nadzor gosp. Kemala Uzunovića, diplomiranog ekonomiste.