Pozivamo studente i postdiplomce historije, prava, novinarstva, političkih nauka, kao i mlade profesionalce i aktiviste u oblasti ljudskih prava i tranzicijske pravde, da se prijave za studijski boravak u Puli u organizaciji SENSE Centra za tranzicijsku pravdu.

Trajanje programa:

Dva mjeseca

Termini:

Oktobar/Listopad – Novembar/Studeni 2024.

Februar/ Veljača – Mart/Ožujak 2025.

April/Travanj – Maj/Svibanj 2025.

 

Opis programa:

Studijski boravak je osmišljen da pruži učesnicima priliku za istraživanje i angažman kroz sljedeće aktivnosti:

 1. Istraživanje arhive SENSE:
  • Istraživanje arhive SENSE koja sadrži bogat materijal o suđenjima za ratne zločine pred Međunarodnim krivčnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)
  • Analiza materijala kako bi se bolje razumjeli procesi tranzicijske pravde i međunarodnog prava.
 2. Učešće u aktivnostima SENSE projekata:
  • Aktivno sudjelovanje u trenutnim projektima organizacije.
  • Pomoć u istraživačkim zadacima, u izradi izvještaja i organizaciji događaja.
 3. Angažman na poboljšanju vidljivosti SENSE arhiva i aktivnosti na društvenim mrežama:
  • Razvoj strategija za povećanje vidljivosti SENSE arhive i aktivnosti na društvenim mrežama.
  • Kreiranje i upravljanje sadržajem za društvene mreže kako bi se podigla svijest o važnosti arhiva i tekućih projekata.

Kriteriji za prijavu:

 • Studenti i postdiplomci studija historije, prava, novinarstva, političkih nauka i drugih društvenih nauka.
 • Mladi profesionalci i aktivisti sa iskustvom ili interesom za ljudska prava i tranzicijsku pravdu.
 • Osnovno poznavanje rada sa arhivama i istraživačkih metoda.
 • Sposobnost samostalnog rada kao i rada u timu.
 • Poželjno iskustvo u upravljanju društvenim mrežama.

Kako se prijaviti:

 • Pošaljite svoju biografiju (CV) i motivaciono pismo na email adresu: sensetjc@gmail.com
 • U motivacionom pismu navedite zašto ste zainteresovani za ovaj program i kako možete doprinijeti aktivnostima SENSE.
 • Rok za prijavu: 20.08.2024

Šta nudimo:

 • Priliku za upoznavanje i istraživanje jedinstvenog arhiva o suđenjima pred MKSJ.
 • Mogućnost sticanja praktičnih iskustava u oblasti ljudskih prava i tranzicijske pravde.
 • Razvijanje novih vještina i profesionalnih kontakata.
 • Stipendiju za pokrivanje troškova smještaja i boravka u Puli.

 

Pridružite nam se u unapređenju vidljivosti i značaja arhiva SENSE, te doprinesite jačanju svijesti o važnosti tranzicijske pravde i ljudskih prava.

Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte nas na: sensetjc@gmail.com

Radujemo se budućoj suradnji.