Općina Sanski Most je raspisala Konkurs za dodjelu stipendije redovnim studentima za akademsku 2023-2024. godinu za studente sa područja te općine. Studenti mogu Izjave ovjeriti i u mjestu studiranja, kod nadležnih organa za ovjeru, dok im sa Fakulteta  treba dokaz da su redovno upisali godinu studija (I i II ciklus), odnosno da ne obnavljaju godinu studija (uvjerenje o upisu godine studija kao redovan student – sa naznakom da prvi put upisuje godinu studija).

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objave (09.02.2024-26.02.2024).

Konkurs (PDF)

Izjava (DOCX)