Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici promovisana knjiga “Devširma u Bosni – o regrutaciji Bosanaca u janjičare” autora prof. dr. sc. Aladina Husića.

Promotori knjige bili su prof. dr. sc. Emir Filipović, prof. dr. sc. Mevludin Dizdarević i prof. dr. sc. Dževad Drino, a kao uvodničar se obratio prof. dr. sc. Ajdin Huseinspahić.

Profesor Husić je istaknuti orijentalista i historičar, a danas obnaša funkciju direktora Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu i svoj angažman posvetio je razbijanju historijskih mitova.

Osim promocije knjige, u okviru kolegija Opća historija države i prava prof. dr. Husić je održao i predavanje na temu Osmanskog carstva, kome su prisustvovale i kolegice i kolege sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici sa odsjeka za Turski jezik i književnost.