Pravni fakultet Univerziteta u Zenici u saradnji sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu je organizovao naučno-stručnu konferenciju pod nazivom “Aktuelnosti pravne teorije i prakse: državna imovina i ustavnopravni poredak u Bosni i Hercegovini“, koja se održala danas u prostorijama Pravnog fakulteta u Zenici.

Konferencija je pružila priliku za diskusiju o raznovrsnim temama bitnim za pravni sistem u Bosni i Hercegovini, regionu, kao i na međunarodnom nivou. Ove godine, rad u okviru konferencije je posebno naglasio aktuelnu problematiku u oblasti ustavnog i stvarnog prava, te inicijative za izmjene i dopune domaćeg zakonodavstva u različitim pravnim oblastima.

U svom obraćanju prisutnima dekanesa Pravnog fakulteta, prof.dr.sc. Larisa Velić, je istakla: „Univerziteti su oduvijek imali posebnu ulogu u društvu. Oni su mjesta očuvanja tradicije i istovremeno mjesta inovacija i istraživanja koja daju putokaz društvu koje hoće da čuje šta akademska zajednica ima za reći. Profesori i istraživači trebaju biti motor koji pokreće privredu i društvo i koji usmjerava politike, a mi se trudimo da upravo to i budemo. Danas ste pozvani da razgovaramo o tome kakve smo propuste napravili u prošlosti i šta bi smo trebali uraditi ukoliko želimo da to popravimo i da stvorimo pravnu državu u kojoj žive ravnopravni građani. Da bismo to postigli, kao prvo moramo raditi na tome da spriječimo rušenje njenih temelja. Danas se država Bosna i Hercegovina nalazi pred posebnim izazovima vezanim za osiguranje njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, te je na udaru različitih nacionalističkih i separatističkih ideologija koje se već uveliko realizuju kroz narušavanje državnih institucija, nepoštivanje odluka Ustavnog suda, preuzimanje državnih ingerencija od strane nižih nivoa vlasti, povrede vlasničkih prava itd.“

Izlaganja i diskusije na današnjoj konferenciji su naglasile odgovornost akademske zajednice da bude prostor za razgovor o ključnim društveno-političkim temama. Problem državne imovine i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine istakao se kao posebno značajan. Nadamo se da će zaključci konferencije biti brzo implementirani, jačajući položaj Bosne i Hercegovine na putu ka EU i NATO integracijama.