Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Kongresom Bošnjaka Sjeverne Amerike i Privrednom komorom Naples Florida iz Sjedinjenih Američkih Država organizira novi ciklus programa za mlade poslovne ljude “Novi lideri Zeničko-dobojskog kantona”. Pozivaju se i studenti završne godine Pravnog fakulteta, kao i apsolventi da uzmu učešće u ovom programu, prijavom na

https://www.pkzedo.ba/ba/novosti.php?id=608 na kojem linku se mogu naći detaljnije informacije.