NAJAVA DOGAĐAJA 

KONFERENCIJA:         “Aktuelnosti pravne teorije i prakse”  

MJESTO:                     Pravni fakultet Univerziteta u Zenici

DATUM:                     23.-24.11.2023.

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Evropskim udruženjem studenata prava Pravnog fakulteta u Zenici (ELSA) organizuje dvodnevnu naučno-stručnu konferenciju pod nazivom “Aktuelnosti pravne teorije i prakse”, koja će se održati 23.11.- 24.11.2023. godine u zgradi Pravnog fakulteta u Zenici.

Konferencija je dvodnevna, a ove godine su planirane dvije tematske cjeline i to:

  1. Potreba i perspektive inoviranja građanskih sudskih postupaka u BiH (četvrtak, 23.11.2023);
  2. Imovinsko-pravni odnosi sa posebnim akcentom na status državne imovine BiH (petak, 24.11.2023.)

DNEVNI RED KONFERENCIJE (PDF)