Kandidat je magistarski rad na temu: “Nesavjestan nadzor nad javnim prometom”, branio pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr.sc. Enis Omerović, vanredni profesor za užu naučnu oblast: “Državno i međunarodno javno pravo” i docent na predmetu: “Međunarodno krivično pravo”, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, predsjednik Komisije,
  2. Prof.dr.sc. Adnan Duraković, redovni profesor za užu naučnu oblast “Krivično pravo”, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, mentor i član,
  3. Prof.dr.sc. Nezir Pivić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Krivično pravo” na Pravnom fakultetu Univerzita u Zenici

Čestitamo!