Linkovi za konkurse za akademsku 2024./25. godinu u okviru Erasmus+ programa, koji su objavljeni na stranici Univerziteta:

Univerzitet u Jaenu (studenti svih studijskih programa Univerziteta u Zenici, u zavisnosti od dostupnih predmeta na engleskom jeziku) – https://unze.ba/konkurs-za-studente-univerziteta-u-zenici-u-akademskoj-2024-2025-godini-u-okviru-programa-erasmus-saradnja-s-partnerskim-zemljama-univerzitet-u-jaenu-spanija/
Univerzitet u Poatjeu (jezici, ekonomija, pravo, IKT, mašinstvo, hemijsko inžinjerstvo) – https://unze.ba/poziv-za-studente-univerziteta-u-zenici-za-mobilnost-na-univerzitetu-u-poatjeu-francuska-akademskoj-2024-2025-godini/