Novi linkovi za konkurse za akademsku 2024./25. godinu u okviru Erasmus+ programa, koji su objavljeni na stranici Univerziteta:

Univerzitet Sapienza u Rimu, Italija (sva polja studija, u zavisnosti od dostupnih predmeta na engleskom jeziku, osim Medicinskog fakulteta)https://unze.ba/konkurs-za-studente-univerziteta-u-zenici-u-akademskoj-2024-2025-godini-u-okviru-programa-erasmus-saradnja-s-partnerskim-zemljama-sapienza-universita-di-roma-italija/