Prof.dr.sc. Larisa Velić, dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, zajedno sa prof.dr.sc. Enisom Omerovićem je i ove godine učesnica na Budvanskim pravničkim danima.
Prof. Velić i prof. Omerović su prezentovali svoj referat na temu “Imovina Bosne i Hercegovine: Izazovi i perspektive”.
Svi prezentovani referati su objavljeni u Zborniku radova sa ove naučne konferencije.