...

Sabina Alihodžić dipl. ecc
Viši referent za studentska pitanja
Tel/fax: +387 32 460 555
sabina.alihodzic@unze.ba
...

Aldijana Kadić
Referent za studentska pitanja
Tel/fax: +387 32 460 555
aldijana.kadic@unze.ba
...

Jasmina Huskanović, dipl.iur.
Viši knjižničar
Tel: +387 32 460 540
jasmina.huskanovic@unze.ba
...

Selim Karahasanović
Sekretar fakulteta
Tel/fax: +387 32 460 551
selim.karahasanovic@unze.ba
...

Sumeja Bajtarević
Poslovni sekretar
Tel/fax: +387 32 460 551
sumeja.bajtarevic@unze.ba