Uslovi upisa

Uslovi upisa za I ciklus studija – dodiplomski studij

Prema Zakonu o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona i Statutom Univerziteta u Zenici, pravo učešča na Konkursu/Natječaju imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Za prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu studija kandidati prilažu sljedeća dokumenta:

 1. zahtjev za upis;
 2. originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH;
 3. originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi;
 4. izvod iz matične knjige rođenih;
 5. uvjerenje o državljanstvu;
 6. druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima konkursa.

Uslovi upisa za II ciklus studija – master studij

Prema Zakonu o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona i Statutom Univerziteta u Zenici, pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju:

 • državljani Bosne i Hercegovine,
 • strani državljani i lica bez državljanstva koji su stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) vrednovanim sa 240 ECTS bodova;
 • kandidati koji su stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije/ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.
 • Izuzetno, kandidati koji su prvi ciklus studija (dodiplomski studij) završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršene nostrifikacije/ekvivalencije diplome o završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije/ekvivalencije o završenom obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2014/2015.godine.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija (magistarski studij) prilažu sljedeća dokumenta:

 1. biografiju,
 2. ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje o diplomiranju i završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) koji se vrednuje s 240 odnosno 180 ECTS bodova,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje o državljanstvu,
 5. uvjerenje o postignutom uspjehu u toku prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) s pregledom svih predmeta i ocjena (dodatak diplomi),
 6. izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova drugog ciklusa studija (magistarski studij) samo za :redovni samofinansirajući, vanredni studenti i studenti strani državljani.
 7. obrazac za prijavu na konkurs (nabavlja se na šalteru studentske službe Fakulteta),

Uslovi upisa za III ciklus studija – doktorski studij

Prema Zakonu o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona i Statutom Univerziteta u Zenici, pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju:

 • državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva koji su u dosadašnjem školovanju ostvarili zvanje magistra nauka ili magistra struke sa ostvarenih 300 ECTS bodova na pravne oblasti kako slijedi:
  1. Građansko pravo
  2. Krivično pravo
  3. Historija države i prava
  4. Državno i međunarodno javno pravo
 • i kandidati koji su završili studij izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije/ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje (magistri nauka ili magistri struke) sa ostvarenih 300 ECTS bodova za nastavak školovanja.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija (doktorski studij) prilažu sljedeća dokumenta:

 1. biografiju,
 2. ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje o diplomiranju i završenom studiju sa završenim II (drugog) ciklusa studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz odgovarajuće oblasti nauke/umjetnosti.koji se vrednuje sa 300 ECTS bodova,
 3. uvjerenje ili potvrda o poznavanju stranog jezika,
 4. izvod iz matične knjige rođenih,
 5. uvjerenje o državljanstvu,
 6. uvjerenje o postignutom uspjehu u toku dosadašnjeg studija s pregledom svih predmeta i ocjena,
 7. izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova trećeg ciklusa studija (doktorski studij).